เราคือผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่าสองทศวรรษในงานสรรหาบุคลากรที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการทำงานให้สำเร็จด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เราคือพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับบริษัทระดับท้องถิ่นและระดับโลก การตอบโจทย์ที่ครอบคลุมการสรรหาบุคลากรและการบริการองค์กรแบบสัญญาจ้างของเรารวมถึงการสรรหาพนักงานทั่วไปและมืออาชีพ การสรรหาผู้บริหาร การบริหารจัดการโครงการระยะสั้น การบริหารจัดการกำลังคนแบบสัญญาจ้าง และการดำเนินขั้นตอนสรรหาบุคลากร (RPO)

เราเข้าใจว่าทุกองค์กรและความต้องการของแต่ละองค์กรมีความเฉพาะตัว ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเสนอการบริการหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกัน คุณไว้วางใจเราได้เสมอว่าเราสามารถตอบโจทย์ธุรกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นให้แก่คุณ

บริการดีที่สุดจาก EPS

นายจ้าง

คุณต้องการทีมงานแข็งแกร่งมุ่งมั่นที่ประกอบด้วยพนักงานที่มีความสามารถเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของคุณ บริษัทหลายแห่งเผชิญความท้าทายในการสรรหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ EPS ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง สามารถช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้

ผู้หางาน

เราทำงานใกล้ชิดกับบริษัทชั้นนำในตลาดแรงงาน และเราเสนอทางเลือกแก่พนักงานมากความสามารถเช่นคุณให้ก้าวไปสู่งานที่คุณใฝ่ฝัน

ข่าวใหม่

ข้อมูลบริษัท

ติดต่อเรา