ประโยชน์จากเรา

EPS อุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุผลตรงตามความต้องการด้วยวิธีดีที่สุดที่เราสามารถทำให้ได้ เราเข้าใจว่าการค้นหาคำตอบสำหรับธุรกิจและการสรรหาพนักงานมากความสามารถสำหรับองค์กรของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งยังต้องใช้เวลาอันมีค่าผนวกกับความพยายาม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการมอบบริการอย่างมืออาชีพผ่านเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและความเชี่ยวชาญของเรา

ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากรและการบริการองค์กรแบบสัญญาจ้าง เราปรับตัวเพื่อช่วยรับมือต่อความท้าทายประจำวันของลูกค้าด้วยการออกแบบการตอบโจทย์ทางธุรกิจไว้ล่วงหน้า เราต้องการเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่คุณเลือกและไว้วางใจสำหรับความต้องการด้านการสรรหาบุคลากรและการบริหารจัดการกำลังคน

ความยืดหยุ่น

เราเข้าใจดีว่าไม่มีข้อสรุปเพียงหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจและวิธีการทำงานที่ใช้ได้กับทุกองค์กร ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมงานตอบสนองของ EPS พร้อมจะรับฟังความต้องการของคุณและใช้ความยืดหยุ่นในการทำงานทุกครั้ง วัตถุประสงค์ของเราคือการมอบประสบการณ์ดีเลิศแก่ลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญเหนือระดับของเรา

ความสามารถในการแข่งขัน

เรามอบการตอบโจทย์ที่หลากหลายสำหรับการสรรหาบุคลากรและการบริการองค์กรแบบสัญญาจ้าง ซึ่งเราสามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ เชิญปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเปี่ยมประสบการณ์ของเราเพื่อรับฟังข้อเสนอที่ออกแบบให้เหมาะสมได้มากกว่า อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัทและปรับปรุงผลิตภาพได้ดีขึ้น

ความร่วมมือทางธุรกิจ

EPS เข้าใจว่าปัจจัยในการดำรงรักษาความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาวประกอบด้วยความเคารพและความโปร่งใส ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการดำเนินงานของเราที่มีให้ต่อลูกค้าและผู้สมัครงาน เราปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาการติดต่อร่วมงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกับผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน

คุณภาพ

การประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 คือสิ่งยืนยันว่าเราสามารถส่งมอบบริการชั้นเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอด้วยคุณภาพให้แก่ลูกค้าและผู้สมัครงานของเราทุกครั้ง นอกจากนี้ เรายังมอบการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกง่ายดายสำหรับลูกค้าและผู้สมัครงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์งานทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ