บริการของเรา

EPS ให้บริการครบวงจรเพื่อการสรรหาบุคลากรและการบริการองค์กรแบบสัญญาจ้างที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาพนักงานระยะสั้นหรือระยะยาว งานที่เราได้รับมอบหมายทุกงานและทุกครั้งมีความสำคัญเสมอกัน และเราทำงานด้วยการคำนึงถึงความเหมาะสมและยุติธรรม เราค้นคว้าข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยเรามีที่ปรึกษาประสบการณ์สูงเป็นผู้ดำเนินกระบวนการสรรหาผู้สมัครงานที่เหมาะสม

บริการของเราสำหรับลูกค้าที่เป็นนายจ้างคือ

การสรรหาพนักงานทั่วไปและมืออาชีพ / การสรรหาผู้บริหาร

ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญของบริษัท ดังนั้น EPS จึงทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อมอบนวัตกรรม ความคุ้มค่า และบริการเสริมมูลค่าสำหรับลูกค้าทุกคนในการสรรหาพนักงานประจำ เราให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปถึงระดับผู้บริหาร ซึ่งช่วยให้การจ้างงานของคุณเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราสัมภาษณ์ผู้สมัครงานทุกคนอย่างรอบคอบและเคร่งครัดเพื่อความมั่นใจในการคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามความต้องการของคุณ เป้าหมายของเรารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าของเราและผู้สมัครงานด้วยการให้ความสำคัญต่อทัศนคติ ความสามารถ และประสิทธิภาพการทำงาน เป็นผู้ให้บริการระดับแถวหน้าเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของคุณ

เราค้นหาความรอบรู้ลุ่มลึกและภูมิหลังอย่างละเอียดสำหรับการสรรหาผู้บริหาร ความยืดหยุ่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จในทุกวันนี้ที่ธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเรา

Staffing Agency work in Bangkok Thailand
Managed Services / HR process outsourcing Bangkok Thailand

การบริหารจัดการโครงการระยะสั้น / การบริการองค์กรแบบสัญญาจ้าง

สำหรับบางช่วงเวลา ลูกค้าอาจต้องการพนักงานชั่วคราวเพื่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีโครงการระยะสั้นที่ทำให้ต้องการกำลังคนแบบชั่วคราว หรือมีความต้องการพนักงานชั่วคราวอย่างกะทันหัน หรือเนื่องจากข้อจำกัดขององค์กรที่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนพนักงานประจำได้

ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไร การบริการองค์กรแบบสัญญาจ้างและการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างของ EPS สามารถใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อช่วยให้การสรรหาพนักงานมีความเหมาะสมกับปริมาณงานและข้อจำกัดของจำนวนพนักงานประจำ เรามอบบริการแก่ลูกค้าด้วยการให้พนักงานของเราช่วยคุณบริหารจัดการภาระงานทั้งหมดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงงานจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าปลอดจากความวุ่นวายและทำงานได้ง่าย

การดำเนินขั้นตอนสรรหาบุคลากร (RPO)

EPS จะบริหารจัดการวงจรที่สมบูรณ์ของการสรรหาพนักงานและรับผิดชอบต่อการปรับระดับปริมาณบุคลากรเมื่อเกิดการผันผวนของความต้องการกำลังคน ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการจ้างพนักงานที่ไม่จำเป็นเมื่อโครงการสิ้นสุดหรือเรื่องการขาดแคลนพนักงานสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการกำลังคนเพิ่ม เราดำเนินการสรรหา คัดกรอง รายงาน และประเมินประสิทธิภาพอย่างมีหลักวิธีเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของคุณ ในขณะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของคุณทำหน้าที่สัมภาษณ์ ว่าจ้าง และรับเข้าร่วมงาน

บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าใส่ใจเฉพาะเรื่องสำคัญ เช่น การวางกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ การพัฒนาความสามารถของพนักงาน การสร้างยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บรักษาและดึงดูดทรัพยากรบุคคล

Payroll service outsourcing deal in Bangkok Thailand
Professional Recruitment and Executive Search company in Bangkok Thailand

บริการหลัก

ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับคุณภาพและผลิตภาพของพนักงานในองค์กร การมีส่วนร่วมของเราจะทำให้คุณเข้าถึงฐานข้อมูลผู้สมัครงานจำนวนมากที่พร้อมจะนำผลสำเร็จสูงสุดมาสู่องค์กรของคุณ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • BFSI – บริการด้านการเงินการธนาคารและการประกัน (Banking Financial Services & Insurance)
 • ฝ่ายบริการลูกค้า
 • บริการให้คำปรึกษา
 • วิศวกรรม
 • น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
 • โทรคมนาคม
 • บริการดูแลสุขภาพ / เภสัชกรรม
 • งานด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายเร็ว (FMCG)
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • งานอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • ศูนย์บริการร่วม

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังปัญหาของคุณ
ติดต่อเราเพื่อรับทราบบริการช่วยเหลือจากเรา