ข้อมูลบริษัท

EPS ก่อตั้งเมื่อปี 2536 และในระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์แล้วว่า เราคือแรงผลักดันที่สำคัญของอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากรและการบริการองค์กรแบบสัญญาจ้าง เราคือผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่ให้บริการดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณ

จากบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบัน EPS เติบโตขึ้นเคียงข้างบริษัทที่เป็นลูกค้าของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเชื่อในการสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่สัมพันธภาพอันยั่งยืน และเป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยนของเราคือการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ลูกค้าของเรา เรารับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาและขยายขอบเขตงานให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ และเราช่วยดำรงรักษาความสำเร็จอันต่อเนื่องของลูกค้า

โมเดลธุรกิจที่สำคัญของเรามุ่งเน้นการสรรหาพนักงานประจำ การบริการองค์กรแบบสัญญาจ้าง และบริการให้คำปรึกษา โดยเรามีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลักวิธีสรรหาบุคลากรของ EPS ออกแบบเพื่อให้บรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว

เราดึงดูดผู้สมัครงานระดับหัวกะทิเพื่อโอกาสในการคัดสรรและคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเยี่ยมตรงตามความต้องการจ้างงานของคุณ

แม้ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรของเราเองก็ผ่านการคัดสรรอย่างดีจากความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ รวมถึงความพร้อมรับผิดชอบให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุด วางใจได้ว่าเราจะไม่ยอมลดระดับคุณภาพเพื่อเพิ่มปริมาณ ความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อลูกค้าและต่อผู้สมัครงานคือความภาคภูมิใจของเรา ดังนั้น สายสัมพันธ์ที่เราสร้างไว้จึงส่งผลให้เราบริการคุณได้ดีกว่า

ปรัชญาของเราไม่ได้บังเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน เรามุ่งมั่นให้บริการดีที่สุด และประสบการณ์อันยาวนานทำให้เราอยู่ในระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากร

มากกว่า

20

ปีแห่งประสบการณ์


ภารกิจและวิสัยทัศน์

ภารกิจของเราคือการเป็นบริษัทที่ให้บริการครบถ้วนด้านงานการบริการองค์กรแบบสัญญาจ้างและการสรรหากำลังคน ซึ่งรวมถึงการเสนอนวัตกรรม ความคุ้มค่า บริการเสริมมูลค่า และความเข้าใจลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์การตอบโจทย์ความต้องการด้วยบริการครบวงจรสำหรับลูกค้า ธุรกิจ และพนักงาน ความตั้งใจอย่างต่อเนื่องของเราในการเป็นผู้นำของวงการนี้คือวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของเรา วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับการตอบโจทย์ความต้องการด้านงานทรัพยากรบุคคลของเอเชีย

ค่านิยมหลักของเรา

Relationship building at EPS Thailand

ความสัมพันธ์

การสร้างเสริมพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคงและยาวนาน

People consultant EPS Thailand - Bangkok Office

คน

การพัฒนาและดำรงความเป็นเลิศสำหรับธุรกิจของเรา

head hunters in Bangkok Thailand

ความเป็นมืออาชีพ

การรักษามาตรฐานสูงสุดของความไว้วางใจได้และความน่าเชื่อถือ

professionalism

ความมีศีลธรรมจรรยา

การยึดมั่นหลักคุณธรรมสำหรับการประพฤติปฏิบัติและการส่งมอบงาน