หลักวิธีของเรา

 งานที่ไม่มีคนทำในองค์กรส่งผลให้เกิดการสูญเสียโอกาสและประสิทธิภาพทางธุรกิจ การจ้างพนักงานที่มีความสามารถดีเยี่ยมสามารถทำให้เกิดผลในทันทีต่อผลิตภาพและความสามารถทางธุรกิจขององค์กร ซึ่ง EPS ช่วยสรรหาพนักงานคนนั้นให้คุณได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เราทำให้การสรรหาพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น เร็วขึ้น และดีขึ้นได้ด้วยการประหยัดเวลาในการสรรหาของคุณ และช่วยให้คุณเข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพสูงในตลาดงาน เรามอบบริการแก่ผู้ประกอบการด้วยการปฏิบัติที่ดีในธุรกิจงานสรรหาบุคลากรพร้อมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการมุ่งใส่ใจต่อธุรกิจ หลักและวางใจได้ว่าความต้องการด้านกำลังคนจะได้รับการตอบสนองอย่างดี

นอกจากนี้ EPS ยังให้บริการในมิติแนวตั้งเพื่อมอบบริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เหนือชั้น ระบบบริหารจัดการกำลังคนแบบบูรณาการของเราจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น พร้อมการเข้าถึงได้โดยสะดวกและความโปร่งใสของการบริหารจัดการกำลังคน

job posting Bangkok Thailand

กลยุทธ์

 • การประเมินโครงการ
 • การจัดทำแผนอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาแบรนด์
 • การวางแผนและการดำเนินการ
career specialist Bangkok Thailand

เครื่องมือ

 • การกำหนดรายละเอียดของงาน
 • เครื่องมือสัมภาษณ์
 • การประเมินผู้สมัครงาน / การคัดเลือก
HR solutions Bangkok Thailand

เทคโนโลยี

 • การคัดกรองบุคคลอ้างอิงและภูมิหลัง
 • ระบบติดตามผู้สมัครงาน
 • การรองรับฐานข้อมูล
 • ระบบบริหารจัดการกำลังคน
job opportunity in Bangkok Thailand

การส่งมอบ

 • การส่งมอบครบวงจร
 • การบริหารโครงการ
 • ตัวแทนลูกค้า
 • การบริหารจัดการกำลังคนแบบไร้รอยต่อ