ร่วมงานกับเรา

เราอยู่ในธุรกิจการให้บริการและทรัพยากรมนุษย์ จุดเด่นและค่านิยมของเราเกิดจากความสามารถของบุคคลที่เราจ้างและพัฒนาให้เติบโต เราปลูกฝังความเคารพและความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกในทีมงาน ใน EPS เราเชื่อในความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต รวมถึงการจัดสรรเวลานันทนาการสำหรับคุณโดยไม่คำนึงถึงอายุและสถานภาพ การร่วมงานกับเราทำให้คุณมีส่วนร่วมในบริษัทที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ

เหตุผลที่ทำให้เราลุกขึ้นจากเตียงนอนในทุกเช้าคือ

ความเสมอภาค

เราปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนของเราด้วยการให้เกียรติและความเคารพโดยไม่คำนึงถึงชาติพันธุ์ เพศ อายุ และสัญชาติ ใน EPS เรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเราใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการจรรโลงสถานที่แสนวิเศษสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

โอกาส

ทุกคนใน EPS ได้รับโอกาสที่ยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเอง เราพัฒนาและให้รางวัลแก่คนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างโดดเด่นเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานมีโอกาสมากมายตลอดเวลาเพื่อความก้าวหน้าทั้งด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

สร้างชื่อเสียง

คุณจะเป็นที่รู้จักและได้รับผลตอบแทนจากการทำงานสุดความสามารถที่คุณทุ่มเทพร้อมการเติบโตในหน้าที่การงานของคุณ พนักงานของเราได้รับการประเมินคุณค่าทุกไตรมาสโดยขึ้นอยู่กับผลงาน รวมถึงมีผลตอบแทนตามความสามารถพร้อมค่าคอมมิชชันสูง

สภาพแวดล้อม

เรามีทีมงานยอดเยี่ยมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบูรณ์พูนสุข วัฒนธรรมการมีน้ำใจและให้คำแนะนำต่อเพื่อนร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือทำให้ EPS เป็นสถานที่ทำงานที่น่าเพลิดเพลินและเป็นกันเอง พนักงานของเราได้รับ การส่งเสริมให้คิดและปฏิบัติด้วยความถูกต้องไร้อคติและเด็ดขาด

Testimonials

Grace Ng

Senior Manager


EPS is indeed a great place to work. I started off as a Senior Consultant in 2009 and was promoted several times to be a Senior Manager currently. I have been empowered to drive success for the Penang branch independently, where I had the chance to practise some entrepreneurship skills even when I am an employee. I am also being entrusted to execute some expansion start-up projects which keeps me motivated. Though my role seems demanding, I am able to balance between work and family. EPS has developed me professionally over the years and I feel blessed to part of the always-advancing company.

Nicel Calangi

Consultant


Just like General Patton once said, “Mission First, People Always”, EPS is a company that emphasizes the importance of achieving goals, at the same time taking care of the people along the way, regardless of job designations & nationalities. My work here allows me to gain experience in a lot of areas from business development to delivery and it has greatly contributed to my growth in the company and to be a better recruiter. I enjoy my daily tasks in helping candidates to fulfil their dream job and hope to further advance in my career with more responsibilities that the company decides to empower me with.

Cheryl Loo

Senior HR Specialist


Working in EPS is like being with a family where all your career needs are being cared for. We have a diverse team of helpful, friendly colleagues and supervisors to work with. In EPS, you can see yourself in a path towards your career growth and aspirations, while being rewarded with the effort you put into your work. This was what I experienced here from when I first joined as a fresh graduate to a HR practitioner now with the career development provided by EPS. Here, you will be driven to perform and achieve your utmost best.

Emmanuel Picard

Client Services Manager


First and foremost, EPS is a second family for me. I am from 10,000km away but I feel so close at the same time. I enjoy the cultural mix and varied background of each and every one of us, driven by the same goal, improving ourselves so we can serve our clients and candidates better. Environment is fun – we often have activities - and work can be very rewarding - I like to think that we change lives for the better. I have joined EPS over a couple of years ago and it is needless to say that I have grown professionally. Management gives me the opportunity and the freedom to come up with projects & strategies that boosts my willingness to give back twice as much as what has been given to me.

Akifumi Hashimoto

Business Development Manager


私にとってEPSは「家族の様な存在、また自分の可能性を存分に発揮できる場」です。EPSへ入社を決めた事は、本当に正解だったと思っています。EPSでは個人個人が違った役割・担当を持ち、それぞれの努力やチームワークがEPSを引っ張っています。私は現在所属している事業開発、マーケティング部で、自分が入社以前に想像していた以上の経験を得るチャンスを与えて頂きました。様々な企業の代表の方々に直接会う機会も多く、そこで聞くお話は私自身の仕事に関する考え方を大きく変えてくれています。また日系チームの拡大や新規プロジェクトも任されておりまして、問題に直面する事も多い中、日々新しい事にも挑戦させて頂いています。光栄にも本社CEOと近い距離で働かせて頂いており、企業の代表に立つ方の考え方や、ビジネス感を学べる環境は、私の大きなモチベーションになっています。今後もEPSでどんどん新しい挑戦をしていきたいです。